Tạo dựng nền tảng kết nối giao thương
và nâng cao giá trị cho nền kinh tế,
hướng đến tích hợp vào chuỗi giá trị toàn cầu

  • Vì một nền kinh tế minh bạch, công bằng
  • Nâng cao giá trị kinh tế vùng
  • Góp phần kiến tạo môi trường cạnh tranh hiệu quả
  • Giải pháp công nghệ thông minh với dữ liệu lớn và kết nối đa phương tiện

ATALINK – Trách nhiệm kết nối

Responsility Image

Kết nối Doanh nghiệp với Nhà cung cấp và Khách hàng

Responsility Image

Kết nối hệ thống sản xuất với nguồn nguyên vật liệu

Responsility Image

Kết nối sản phẩm với thị trường

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Core Value Image

Văn hóa doanh nghiệp

Đội ngũ ATALINK hành xử với bản lĩnh điển hình cho tính chịu trách nhiệm, sự tận tâm phục vụ
và tinh thần không ngừng học hỏi

Corporate culture Image
atlink-logo
Truy cập ATALINK trên PC hoặc laptop để trải nghiệm đầy đủ tính năng