Trải nghiệm ngay giải pháp ATALINK trên môi trường Demo

Trong kịch bản demo này, chúng tôi minh họa việc ATALINK giúp Công ty Cổ phần SX-TM Toàn Cầu (Global Mart) quản lý và tương tác trực tuyến với NCC, KH và NPP trong một chuỗi cung ứng như hình dưới.

Global Mart là một trong những Công ty hàng đầu về lĩnh vực nhập khẩu và phân phối các sản phẩm tại thị trường Việt Nam, với tổng doanh thu hằng năm đạt từ 600 – 1.000 tỷ đồng.

Thành lập vào năm 2008, sau 12 năm hoạt động, Global Mart đã phát triển mạnh mẽ với với đội ngũ hơn 100 nhân viên kinh doanh, hệ thống hơn 20 Nhà phân phối và hơn 4.000 Khách hàng phủ khắp cả nước.

 

Để trải nghiệm giải pháp với mô hình Doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối (Mô hình của Global Mart), đăng nhập với tài khoản sau

 

Tính năng nổi bật:

 • Quản lý danh mục sản phẩm
 • Quản lý thư chào hàng
 • Quản lý Khách hàng, Nhà phân phối
 • Quản lý đơn bán hàng, trả hàng
 • Xem báo cáo phân tích bán hàng

 

Tính năng nổi bật:

 • Xem thông tin sản phẩm bán
 • Quản lý Khách hàng, Nhà phân phối
 • Quản lý đơn bán hàng, trả hàng
 • Xem báo cáo phân tích bán hàng

 

Tính năng nổi bật:

 • Quản lý cấu trúc kho
 • Quản lý sản phẩm
 • Quản lý hàng hóa theo – hạn sử dụng
 • Quản lý nhập và xuất kho hàng bán / hàng mua
 • Quản lý dịch chuyển kho (warehouse transfer)
 • Quản lý tồn kho thực tế
 • Xem các báo cáo kho

 

Tính năng nổi bật:

 • Xem thông tin sản phẩm
 • Quản lý hàng hóa theo – hạn sử dụng
 • Quản lý nhập và xuất kho hàng bán / hàng mua
 • Quản lý dịch chuyển kho
 • Thực hiện nghiệp vụ kiểm kê hàng hóa
 • Xem các báo cáo kho

 

Tính năng nổi bật:

 • Quản lý toàn bộ tính năng mua hàng, bán hàng và kho
 • Thiết lập các thông tin và hồ sơ công ty
 • Quản lý nhân viên và phân quyền cho nhân viên trên ứng dụng di động

Để trải nghiệm cách Sài Gòn Food (1 NPP của Global Mart) tương tác với Khách hàng, đăng nhập với tài khoản sau

 

Tính năng nổi bật:

 • Quản lý danh mục sản phẩm
 • Quản lý thư chào hàng
 • Quản lý Khách hàng, Nhà phân phối
 • Quản lý đơn bán hàng, trả hàng
 • Xem báo cáo phân tích bán hàng

 

Tính năng nổi bật:

 • Xem thông tin sản phẩm bán
 • Quản lý Khách hàng, Nhà phân phối
 • Quản lý đơn bán hàng, trả hàng
 • Xem báo cáo phân tích bán hàng

Để trải nghiệm cách Sài Gòn Food (1 NPP của Global Mart) tương tác với Global Mart, đăng nhập với tài khoản sau

 

Tính năng nổi bật:

 • Quản lý danh mục sản phẩm
 • Quản lý các yêu cầu báo giá
 • Quản lý Nhà cung cấp
 • Quản lý đơn mua hàng, trả hàng

 

Tính năng nổi bật:

 • Xem thông tin sản phẩm mua
 • Quản lý Nhà cung cấp
 • Quản lý đơn mua hàng, trả hàng
Sai_Gon_Food_Giam_Quan_Ly_Kho_Hang

 

Tính năng nổi bật:

 • Quản lý cấu trúc kho
 • Quản lý sản phẩm
 • Quản lý hàng hóa theo hạn sử dụng
 • Quản lý nhập và xuất kho hàng bán / hàng mua
 • Quản lý dịch chuyển kho (warehouse transfer)
 • Quản lý tồn kho thực tế
 • Xem các báo cáo kho
Sai_Gon_Food_Nhan_Vien_Kho

 

Tính năng nổi bật:

 • Xem thông tin sản phẩm
 • Quản lý hàng hóa theo hạn sử dụng
 • Quản lý nhập và xuất kho hàng bán / hàng mua
 • Quản lý dịch chuyển kho (warehouse transfer)
 • Thực hiện nghiệp vụ kiểm kê hàng hóa
 • Xem các báo cáo kho
atlink-logo
Truy cập ATALINK trên PC hoặc laptop để trải nghiệm đầy đủ tính năng