Bảng giá

Quản lý đơn bán hàng B2B hiệu quả với chi phí tối ưu

 • Chi phí triển khai tối ưu
 • Thời gian triển khai nhanh chóng
 • Tận hưởng tiện ích không giới hạn
Doanh nghiệp
Hộ kinh doanh
Standard
10 triệuVND / năm8 người dùng
Các thông số nghiệp vụ
 • 100 sản phẩm
 • 400 KH
 • 800 đơn / tháng
 • 4 kho
Miễn phí
triển khai
Silver
20 triệuVND / năm15 người dùng
 • 200 sản phẩm
 • 800 KH
 • 1.600 đơn / tháng
 • 4 kho
Miễn phí
triển khai
Gold
40 triệuVND / năm25 người dùng
 • 400 sản phẩm
 • 1.600 KH
 • 3.200 đơn / tháng
 • 8 kho
+ 50 triệu
phí triển khai
Standard
5 triệuVND / năm8 người dùng
Các thông số nghiệp vụ
 • 1.000 SKU mua
 • 200 NCC
 • 800 đơn hàng / tháng
 • 4 kho
Miễn phí
triển khai
Silver
10 triệuVND / năm15 người dùng
 • 2.000 SKU mua
 • 400 NCC
 • 1.600 đơn hàng / tháng
 • 4 kho
Miễn phí
triển khai
Gold
40 triệuVND / năm25 người dùng
 • 4.000 SKU mua
 • 800 NCC
 • 3.200 đơn hàng / tháng
 • 8 kho
+ 50 triệu
phí triển khai

Tối ưu hóa chi phí xử lý đơn bán hàng B2B & cải thiện lợi nhuận kinh doanh bền vững

atlink-logo
Truy cập ATALINK trên PC hoặc laptop để trải nghiệm đầy đủ tính năng