Giải pháp quản lý Mua hàng

Giảm rủi ro quản trị,
giảm chi phí vận hành

Atalink giúp DN quản trị mua hàng hiệu quả, giảm rủi ro quản trị, giảm chi phí vận hành, tăng cường hiệu suất công việc đồng thời quản lý NCC đơn giản & hiệu quả theo thời gian thực

Lợi ích nổi bật

Giải pháp quản lý Mua hàng hợp nhất

  • Tối ưu chi phí mua hàng, gia tăng lợi nhuận bền vững
  • Tăng hiệu suất của đội ngũ cung ứng & NCC
  • Tối ưu vòng quay hàng tồn kho, kiểm soát hạn sử dụng & định mức tồn kho hiệu quả
  • Tận hưởng không giới hạn các tiện ích hỗ trợ khác
Benefit Image

Giảm rủi ro quản trị, giảm chi phí vận hành cho DN ngay hôm nay

atlink-logo
Truy cập ATALINK trên PC hoặc laptop để trải nghiệm đầy đủ tính năng