Tính năng

Giảm rủi ro quản trị,
giảm chi phí vận hành

Atalink giúp DN quản trị mua hàng hiệu quả từ khâu tìm kiếm, so sánh, lựa chọn sản phẩm và NCC cho đến quá trình xử lý đơn hàng, kiểm soát tồn kho, thanh toán và công nợ, xử lý hóa đơn đầu vào; kết hợp với hệ thống báo cáo, phân tích & hỗ trợ ra quyết định mạnh mẽ

Tính năng nổi bật
Giải pháp quản lý Mua hàng hợp nhất Atalink
Feature Image

Quản lý danh mục sản phẩm mua

Quản lý danh mục sản phẩm mua theo tiêu chuẩn quốc tế đơn giản & hiệu quả, giúp tối ưu chi phí mua hàng & gia tăng doanh số cho DN

Feature Image

Quản lý NCC trực tuyến theo thời gian thực

Xây dựng & duy trì mối quan hệ chất lượng, bền vững với các NCC; đồng thời quản lý lịch sử thương lượng, giao dịch với NCC tập trung & bảo mật

Feature Image

Quản lý đơn mua hàng hiệu quả

Linh hoạt phân quyền dữ liệu cho nhân viên mua hàng, đặt đơn mua hàng trực tiếp 24/7 trên hệ thống Atalink & theo dõi trạng thái từng đơn hàng đơn giản, nhanh chóng

Feature Image

Kiểm soát nhập - xuất - tồn kho

Quản lý linh hoạt trên nhiều thiết bị kết hợp với dự báo tồn kho hiệu quả giúp DN tối ưu vòng quay hàng tồn kho. Đặc biệt, DN có thể chia sẻ thông tin tồn kho giúp gia tăng hiệu quả cung ứng hàng hóa trong hệ thống phân phối

Feature Image

Quản lý thanh toán / công nợ với NCC

Quản lý nhanh chóng công nợ phải trả với NCC & linh hoạt theo dõi tiến độ thanh toán trên từng đơn hàng; kết hợp với hệ thống báo cáo giúp DN ra quyết định kịp thời & chính xác dựa trên dữ liệu thực

Feature Image

Quản lý hóa đơn đầu vào

Tự động đồng bộ tất cả HĐĐV của DN ngay khi sử dụng Atalink, tự động xử lý các nghiệp vụ về hóa đơn, đồng thời liên kết dữ liệu với giải pháp quản lý Mua hàng & Kế toán giúp DN gia tăng hiệu quả vận hành

Feature Image

Đánh giá Nhà cung cấp

Cung cấp điểm rủi ro tín dụng của NCC & các phân tích tài chính chuyên sâu song song với thông tin đánh giá NCC, giúp DN tối ưu lựa chọn NCC & giảm rủi ro giao dịch

Feature Image

Hệ thống báo cáo & phân tích mua hàng

DN đánh giá tổng quan & theo dõi chặt chẽ về chi phí, hiệu suất của hoạt động mua hàng theo nhiều tiêu chí; hỗ trợ DN ra quyết định kịp thời & nhanh chóng dựa trên dữ liệu theo thời gian thực

Và nhiều tính năng nổi bật khác như:

  • Quản lý đội mua hàng
  • Yêu cầu NCC báo giá
  • Quản lý thư chào hàng từ NCC
  • Theo dõi tình trạng giao hàng của NCC

Giảm rủi ro quản trị, giảm chi phí vận hành cho DN ngay hôm nay

atlink-logo
Truy cập ATALINK trên PC hoặc laptop để trải nghiệm đầy đủ tính năng