TÍNH NĂNG PHÂN QUYỀN THÀNH VIÊN

Đối với việc quản trị nhân sự trên ứng dụng ATALINK, tính năng phân quyền với nhiều vai trò khác nhau sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác quản lý thành viên trên ứng dụng. Trong tính năng phân quyền, ứng dụng ATALINK cung cấp 8 vai trò chính từ ATALINK phiên bản 1.0.19:

  • Quản trị viên cao cấp
  • Quản trị viên
  • Quản trị nhân sự
  • Quản trị nội dung
  • Trưởng bộ phận mua hàng
  • Trưởng bộ phận cung ứng
  • Nhân viên mua hàng
  • Nhân viên cung ứng

Việc phân quyền vai trò cho thành viên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công việc và trải nghiệm của thành viên đó trên ứng dụng. Với mỗi vai trò khác nhau, mục “Công việc của tôi” sẽ được xuất hiện và sử dụng khác nhau.

Vì vậy, những thành viên của doanh nghiệp khi không được phân quyền sẽ mặc định là “Người dùng cơ bản” và không sử dụng được các tính năng công việc trên ứng dụng.

Mời Quý doanh nghiệp cùng xem qua Hướng dẫn sử dụng phân quyền sau để có thể hiểu được sự khác nhau của các vai trò. Từ đó, quản trị viên / quản trị nhân sự sẽ thực hiện việc phân quyền / đặt vai trò phù hợp với từng thành viên của doanh nghiệp.