Sở Công Thương Hà Nội yêu cầu triển khai Đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trực tuyến

Ngày 17/6/2021, Sở Công Thương đã phối hợp với ATALINK nghiên cứu, xây dựng giải pháp đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trực tuyến tại trang web https://hanoi.atalink.com/, dành cho các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Sở Công Thương Hà Nội đã có văn bản gửi đến UBND các cấp và các cơ sở sản xuất công nghiệp, yêu cầu triển khai hệ thống đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trực tuyến, đồng thời khai báo, cập nhật thông tin phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở sản xuất trong và ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Ảnh minh họa
Nguồn: Báo điện tử Pháp luật & Xã hội

Nhằm có kênh thông tin, cơ sở dữ liệu cập nhật trực tuyến, tự động tổng hợp theo thời gian thực để hỗ trợ công tác triển khai, tham mưu nhiệm vụ phòng chống dịch của Sở Công Thương; UBND các quận, huyện, thị xã; chủ đầu tư Cụm công nghiệp; các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong và ngoài cụm công nghiệp. Sở Công Thương phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ ATALINK nghiên cứu, xây dựng hệ thống đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trực tuyến tại các doanh nghiệp, theo hướng dẫn của Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động.

Giải pháp khai báo trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 cho các đơn vị sản xuất trong các Cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội là một hệ thống ghi nhận và tổng hợp dữ liệu theo thời gian thực, cho phép các đơn vị quản lý, doanh nghiệp, người lao động cung cấp và theo dõi các dữ liệu liên quan một cách hiệu quả và tiện lợi. Các doanh nghiệp có thể sử dụng hệ thống để quản lý người lao động, vì hệ thống cho phép người sử dụng khai báo y tế dễ dàng qua mã QR; báo cáo sẽ được tổng hợp tự động và có thể cập nhật khai báo với cơ quan quản lý các thông tin liên quan tới việc kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 nhanh chóng.

Một số bài báo đã đưa tin: