QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Anh / chị có biết rằng mọi thông tin về hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp: thông tin về dữ liệu, lịch sử giao dịch, các tương tác qua lại có liên quan đến Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhà phân phối, đội ngũ bán hàng đều có thể được quản lý bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu nhờ vào ứng dụng ATALINK không?

Với ATALINK, mọi hoạt động, giao dịch đều được xử lý nhanh chóng và dễ dàng nhờ vào một cú click chuột.