QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN KINH DOANH

Vấn đề bảo mật thông tin Khách hàng, kiểm soát nhiệm vụ giữa các phòng ban, nhân viên trong công ty cũng như đánh giá hiệu suất công việc của từng nhân viên kinh doanh đang là những mối quan tâm, lo ngại hàng đầu của các chủ Doanh nghiệp.

Vậy làm thế nào để có thể giải quyết được những mối lo ngại trên mà vẫn đảm bảo được các tiêu chí đơn giản, hiệu quả và rõ ràng?

ATALINK – giải pháp quản trị chuỗi cung ứng cho phép Doanh nghiệp:

  • Quản lý các đội bán hàng nhiều cấp, tuyến KH, NPP, chỉ tiêu của mỗi nhân viên kinh doanh, tránh hiện tượng chồng chéo
  • Theo dõi tình hình chăm sóc, đáp ứng yêu cầu KH / KH tiềm năng của từng nhân viên
  • Giám sát toàn bộ quy trình xử lý đơn hàng
  • Đánh giá hiệu suất làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh theo các KH đã được chỉ định