Hưng Yên sử dụng hệ thống đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trực tuyến của ATALINK

Ngày 21/5/2021, Hưng Yên ứng dụng hệ thống Đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trên nền tảng ATALINK trực tuyến theo Công văn số 1043/UBND-KGVX. Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với ATALINK thiết lập hệ thống đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trực tuyến tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Ban Tuyên giáo các thành ủy, thị ủy, huyện ủy tham mưu cho cấp ủy tại tỉnh Hưng Yên trong chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, các ban, ngành, đoàn thể liên quan. Theo đó, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trong nước và trên địa bàn tỉnh, tăng cường huy động sự tham gia tích cực, chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các tổ chức, Doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu “5K”, hạn chế tập trung đông người, đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, cài đặt và sử dụng thực hiện khai báo y tế điện tử.

Ngày 26.5, tại trụ sở UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1043/UBND-KGVX ngày 21.5.2021 về việc ứng dụng giải pháp báo cáo và đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh trong các KCN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên triển khai thực hiện ngay giải pháp báo cáo đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trực tuyến tại trang web ATALINK cung cấp: https://hungyen.atalink.com/.

Tại buổi bàn giao, Công ty Cổ phần công nghệ ATALINK đã giới thiệu tổng quan về giải pháp của hệ thống, hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và sinh sống cho người lao động theo hình thức trực tuyến. Đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 theo thời gian thực giúp cho công tác quản lý, kiểm soát, đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao hơn; khắc phục được các hạn chế như mất nhiều thời gian do làm thủ công; không theo dõi được tình hình theo thời gian thực dẫn đến không kịp thời khi đánh giá tình hình.

Với nền tảng ATALINK cung cấp, tỉnh Hưng Yên phối hợp chặt chẽ với các sở ngành liên quan để hướng dẫn thực hiện cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo việc triển khai hệ thống trong việc báo cáo, đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 ,góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch hiệu quả.

Một số bài đưa tin: