Liên hệ tư vấn và hỗ trợ

Đặt hẹn ngay với các chuyên gia của Atalink hôm nay

  • Kiểm tra và phân tích tính hợp lệ của tất cả hóa đơn doanh nghiệp.
  • Tích hợp dễ dàng với hệ thống kế toán hiện có của doanh nghiệp.
  • Tự động cập nhật nguồn dữ liệu từ hóa đơn điện tử đầu vào.
  • Lưu trữ và hiển thị dữ liệu thông minh cho quá trình rà soát.
Liên hệ đội ngũ Atalink hôm nay

"*" indicates required fields

Giảm giá 100% (*)
cho 100 Doanh nghiệp đầu tiên

* Áp dụng cho các DN đang kinh doanh SPDV trong các ngành sau:

  • Ngành Vật Tư Điện & Chiếu Sáng
  • Ngành Thiết Bị Văn Phòng
  • Ngành Quà Tặng Doanh Nghiệp
  • Ngành Nội Thất Văn Phòng