Tính năng

ATALINK giúp chuyên nghiệp hóa hoạt động mua hàng của Doanh nghiệp

Hơn cả quản lý hoá đơn đầu vào, Atalink Invoice khi liên thông phần mềm quản lý mua hàng Atalink, giúp bạn đồng thời tăng khả năng kiểm soát thu mua và chi phí trong toàn bộ tổ chức – tất cả trên cùng một hệ thống

Tính năng
Feature Image

Quản lý danh mục sản phẩm cần mua trực tuyến

Đơn giản, tiện lợi trong việc khởi tạo và đồng bộ thông tin dữ liệu giữa DN và NCC. Từ đó, hạn chế đến 99,9% sai sót thông tin trong quá trình chế nhập liệu
Dễ dàng chuyển đổi các sản phẩm trong danh mục thành yêu cầu báo giá hoặc đơn mua hàng

Feature Image

Quản lý Nhà cung cấp trực tuyến

Quản lý dễ dàng thông tin và hiệu suất của NCC

Đơn giản, hiệu quả trong việc kết nối, tương tác, đồng bộ thông tin với NCC

Feature Image

Quản lý đơn mua hàng trực tuyến

Hệ thống thông báo đa kênh tức thời giúp DN và NCC cập nhật thông tin và trạng thái xử lý đơn hàng theo thời gian thực

DN tương tác với NCC trực tuyến, nhanh chóng trong quá trình xử lý đơn hàng nhằm đảm bảo đơn hàng được giao / nhận đúng, đủ, kịp thời

Feature Image

Đánh giá Nhà cung cấp trực tuyến

Bổ sung vào nguồn dữ liệu nội bộ để phục vụ báo cáo phân tích và góp ý nhằm cải tiến chất lượng NCC, đồng thời giúp các DN khác trên hệ thống có được nguồn tham khảo năng lực NCC đáng tin cậy
Hiệu quả trong việc quản lý hiệu suất NCC, giảm thiểu rủi ro trong quá trình lựa chọn NCC để đảm bảo chất lượng sản phẩm cần mua và các dịch vụ kèm theo

Feature Image

Hệ thông báo cáo phân tích mua hàng

  • Thông qua các báo cáo phân tích đa chiều, DN nhìn nhận toàn diện về hoạt động mua hàng, tình trạng hợp tác với NCC và hiệu suất của đội ngũ nhân viên
  • Giúp DN điều chỉnh kế hoạch chi tiêu, củng cố mối quan hệ với NCC nhằm tối ưu hóa chi phí mua sắm, góp phần nâng cao lợi nhuận cho DN

Trải nghiệm giải pháp ngay hôm nay để tối ưu hóa chi tiêu và nâng tầm giá trị

atlink-logo
Truy cập ATALINK trên PC hoặc laptop để trải nghiệm đầy đủ tính năng