Bảng giá

Chi phí hợp lý, hiệu quả tức thì,
phù hợp mọi quy mô doanh nghiệp

 • Miễn phí dưới 20 hóa đơn/ tháng
 • Không cần đào tạo, hướng dẫn
 • Ưu đãi trong toàn bộ nền tảng Atalink
Doanh nghiệp
Hộ kinh doanh
Standard
5 triệuVND / năm8 người dùng
Các thông số nghiệp vụ
 • 1.000 SKU mua
 • 200 NCC
 • 800 đơn hàng / tháng
 • 4 kho
Miễn phí
triển khai
Silver
10 triệuVND / năm15 người dùng
 • 2.000 SKU mua
 • 400 NCC
 • 1.600 đơn hàng / tháng
 • 4 kho
Miễn phí
triển khai
Gold
40 triệuVND / năm25 người dùng
 • 4.000 SKU mua
 • 800 NCC
 • 3.200 đơn hàng / tháng
 • 8 kho
+ 50 triệu
phí triển khai
Standard
5 triệuVND / năm8 người dùng
Các thông số nghiệp vụ
 • 1.000 SKU mua
 • 200 NCC
 • 800 đơn hàng / tháng
 • 4 kho
Miễn phí
triển khai
Silver
10 triệuVND / năm15 người dùng
 • 2.000 SKU mua
 • 400 NCC
 • 1.600 đơn hàng / tháng
 • 4 kho
Miễn phí
triển khai
Gold
40 triệuVND / năm25 người dùng
 • 4.000 SKU mua
 • 800 NCC
 • 3.200 đơn hàng / tháng
 • 8 kho
+ 50 triệu
phí triển khai
FAQ

Câu hỏi thường gặp

1 Atalink có hạn chế về số lượng người dùng không?
2 Nếu mua nhiều gói để sử dụng trong 1 năm nhưng chưa sử dụng hết số lượng hóa đơn, số hóa đơn còn lại có được tiếp tục sử dụng sau khi gia hạn năm thứ 2 không?
3 Nếu trong quá trình sử dụng hệ thống gặp vấn đề, tổ chức sử dụng có phát sinh chi phí bảo trì không?

Trải nghiệm giải pháp ngay hôm nay để tối ưu hóa chi tiêu và nâng tầm giá trị