Liên hệ tư vấn và hỗ trợ

Đặt hẹn ngay với các chuyên gia của Atalink hôm nay

  • Kiểm tra và phân tích tính hợp lệ của tất cả hóa đơn doanh nghiệp.
  • Tích hợp dễ dàng với hệ thống kế toán hiện có của doanh nghiệp.
  • Tự động cập nhật nguồn dữ liệu từ hóa đơn điện tử đầu vào.
  • Lưu trữ và hiển thị dữ liệu thông minh cho quá trình rà soát.
Liên hệ đội ngũ Atalink hôm nay

"*" indicates required fields

Atalink Invoice vận hành hoàn toàn tự động, giảm thiểu ngay 90% thời gian và công sức quản lý thủ công Hóa đơn đầu vào cho doanh nghiệp bạn

atlink-logo
Truy cập ATALINK trên PC hoặc laptop để trải nghiệm đầy đủ tính năng