Tính năng

ATALINK giúp chuyên nghiệp hóa hoạt động bán hàng của Doanh nghiệp

Đơn giản, tiện lợi trong việc khởi tạo và đồng bộ dữ liệu giữa DN và KH, NPP. Từ đó, hạn chế đến 99,9% sai sót thông tin trong quá trình nhập liệu Cập nhật thông tin, tình trạng kinh doanh sản phẩm đến KH một cách nhanh chóng

Tính năng
Feature Image

Quản lý danh mục sản phẩm cần bán trực tuyến

Đơn giản, tiện lợi trong việc khởi tạo và đồng bộ dữ liệu giữa DN và KH, NPP. Từ đó, hạn chế đến 99,9% sai sót thông tin trong quá trình nhập liệu

Cập nhật thông tin, tình trạng kinh doanh sản phẩm đến KH một cách nhanh chóng

Feature Image

Quản lý Khách hàng, Nhà phân phối trực tuyến

Giảm 70 – 90% thời gian khởi tạo thông tin Đối tác với gần 800.000 hồ sơ DN đã được chuẩn hóa và xác thực từ dữ liệu gốc, hạn chế đến 99,9% sai sót dữ liệu

Quản lý hiệu quả các cơ hội kinh doanh, duy trì mối quan hệ cùng thắng bền vững với KH, NPP

Feature Image

Quản lý đơn bán hàng trực tuyến

DN tương tác trực tuyến với KH, dễ dàng cập nhật thông tin, trạng thái xử lý đơn hàng theo thời gian thực, đảm bảo đơn hàng được giao đúng, đủ, kịp thời

Người dùng đủ thẩm quyền có thể xem xét thông tin chi tiết đơn hàng và tiến hành xử lý, đảm bảo tính minh bạch, có hệ thống trong hoạt động kinh doanh của DN
Feature Image

Quản lý đánh giá từ Khách hàng

Việc nhận được thông tin phản hồi, đánh giá giúp DN có cái nhìn sâu sắc về sự hài lòng hoặc không hài lòng của KH, lấy đó làm cơ sở để cải tiến sản phẩm, dịch vụ, hoạt động kinh doanh nhằm giữ chân KH và nâng cao doanh thu

Với những đánh giá cao, DN có cơ hội được ATALINK đề xuất đến KH đang có nhu cầu mua hàng, giúp DN có thêm cơ hội tăng doanh thu

Feature Image

Hệ thống báo cáo phân tích bán hàng

Thông qua các báo cáo phân tích đa chiều, DN nhìn nhận được toàn diện về hoạt động kinh doanh, tình trạng hợp tác với KH, hiệu suất của đội ngũ nhân viên

Giúp DN điều chỉnh kế hoạch bán hàng, quảng bá sản phẩm, thúc đẩy tỷ lệ chuyển đổi KH mục tiêu cũng như củng cố mối quan hệ với KH hiện hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh của tổ chức

Trải nghiệm giải pháp ngay hôm nay để tối ưu hóa chi tiêu và nâng tầm giá trị