Certificates and certifications

Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thông Tin
Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN

 

Sau hơn một năm tích cực xây dựng, triển khai và áp dụng, ngày 11/10/2019 ATALINK vinh dự nhận Chứng chỉ ISO 27001:2013 về Hệ thống quản lý an toàn thông tin (Information Security Management System – ISMS) từ TUV Rheinland Việt Nam.

Thông qua chứng nhận này, công ty ATALINK thể hiện cam kết mạnh mẽ với đối tác kinh doanh và khách hàng rằng: ATALINK luôn nghiêm túc tuân thủ và liên tục cải tiến hệ thống bảo mật thông tin nhằm đảm bảo tài sản thông tin của khách hàng và công ty luôn được Bảo mật, Toàn vẹn và Sẵn sàng, cũng như đảm bảo sự liên tục trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

 

CHỨNG CHỈ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN

 

Thông tin về tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013

Hệ thống quản lý an toàn thông tin là công cụ để các nhà lãnh đạo / quản lý thực hiện việc giám sát, quản lý hệ thống thông tin, tăng cường mức độ an toàn, bảo mật, giảm thiểu rủi ro cho hệ thống thông tin, đáp ứng được mục tiêu của doanh nghiệp, tổ chức.

ISO 27001:2013 là tiêu chuẩn quốc tế đặc tả các yêu cầu cho hệ thống quản lý ATTT, tiêu chuẩn này cung cấp một mô hình thống nhất để thiết lập, vận hành, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý ATTT.

ISO 27001:2013 đưa ra 14 lĩnh vực kiểm soát bao gồm 114 biện pháp kiểm soát nhằm cụ thể hóa 35 mục tiêu liên quan đến ATTT mà tổ chức cần xem xét, thực hiện khi xây dựng và duy trì Hệ thống quản lý ATTT. Các lĩnh vực đưa ra xem xét bao gồm từ chính sách của lãnh đạo tổ chức, tới việc đảm bảo ATTT trong quản lý tài sản, nhân sự, các nguyên tắc căn bản để đảm bảo ATTT trong việc vận hành, phát triển, duy trì các hệ thống CNTT …

 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

Sau hơn một năm tích cực xây dựng, triển khai và áp dụng, ngày 11/10/2019 ATALINK chính thức nhận Chứng chỉ ISO 9001:2015 cho Hệ thống quản lý chất lượng (Quality management system – QMS) từ TUV Rheinland Việt Nam.

Thông qua chứng nhận này, công ty ATALINK thể hiện cam kết mạnh mẽ với đối tác kinh doanh và khách hàng rằng: ATALINK không ngừng củng cố và hoàn thiện hệ thống tổ chức, chuẩn hóa quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ, bảo đảm tuân thủ các chuẩn mực theo quy định của pháp luật và sự cam kết về tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng.

 

Thông tin về tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015

Hệ thống quản lý chất lượng (Quality management system – QMS) là hệ thống hóa các quy trình. QMS giúp điều phối và định hướng hoạt động của doanh nghiệp, quản lý được các quá trình.

ISO 9001: 2015 là tiêu chuẩn quốc tế xác định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng của Doanh nghiệp.

ISO 9001 do Tổ chức tiêu chuẩn hóa thế giới ban hành. ISO là một tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hóa. ISO là viết tắt của từ Internationnal Organization for Standardization. ISO chịu trách nhiệm ban hành các tiêu chuẩn Quốc tế (ISO).

 

Thông tin về tổ chức đánh giá TUV Rheinland VN

TÜV Rheinland là tổ chức quốc tế chứng nhận độc lập kiểm soát về kỷ thuật, an toàn với hơn 18.000 nhân viên, trụ sở chính tại CHLB Đức và 500 văn phòng tại 66 quốc gia được thành lập vào năm 1872.