ATALINK ký kết thoả thuận hợp tác với Liên Minh Hợp Tác Xã tỉnh Yên Bái

Vào ngày 15/5/2020 vừa qua, Liên minh Hợp Tác Xã tỉnh Yên Bái và Công ty TNHH Công nghệ ATALINK tiến hành ký kết thỏa thuận hỗ trợ phần mềm cho các doanh nghiệp, HTX và các tổ hợp tác, nhằm giúp các doanh nghiệp, HTX và tổ hợp tác số hóa các sản phẩm giới thiệu với các khách hàng tiềm năng trên thị trường.

Giải pháp ATALINK hỗ trợ đắc lực cho các Doanh nghiệp trong tỉnh tỉnh qua các tính năng giúp thực hiện các nghiệp vụ mua hàng – bán hàng nhanh chóng và hiệu quả, kết nối mạnh mẽ, nhanh chóng với các tổ chức, cá nhân. Từ đó, mở rộng cơ hội hợp tác giao thương và tăng giá trị cho Doanh nghiệp, Hợp tác xã.

Tỉnh Yên Bái hiện có 2.147 doanh nghiệp, 306 HTX và 804 tổ hợp tác hoạt động kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và đời sống xã hội. Nhằm giúp các doanh nghiệp, HTX và tổ hợp tác số hóa các sản phẩm giới thiệu với các bạn hàng trên thị trường trong nước và thế giới, ngày 15/5/2020 Liên minh HTX và Công ty Công nghệ Atalink tiến hành ký thỏa thuận hỗ trợ phần mềm cho các doanh nghiệp, HTX và các tổ hợp tác.

Tham dự lễ ký kết có hơn 20 doanh nghiệp, HTX tiêu biểu hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực cung ứng sản phẩm trong nước và xuất khẩu. Ông Đỗ Nhân Đạo – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Yên Bái cho biết: Nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp, HTX hình thành và phát triển chuỗi sản xuất và cung ứng sản phẩm, đặc biệt quan tâm các chuỗi cung ứng nội địa tiến tới tích hợp các chuỗi giá trị toàn cầu bằng nhiều hình thức, trong đó đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, nhằm số hóa các sản phẩm…

Công ty Công nghệ Atalink cam kết từ 1/10/ 2020 – 30/4/2021 hỗ trợ ít nhất 40 doanh nghiệp, HTX, sau đó sẽ mở rộng hỗ trợ tiếp 100 doanh nghiệp, HTX, từ 1/5- 30/6/2022 hỗ trợ 120 doanh nghiệp, HTX. Tiếp theo các năm sau sẽ hỗ trợ toàn bộ các doanh nghiệp, HTX có nhu cầu. 

Một số báo đài đưa tin:

atlink-logo
Truy cập ATALINK trên PC hoặc laptop để trải nghiệm đầy đủ tính năng