ATALINK hỗ trợ tỉnh An Giang kiểm soát tình hình lây nhiễm Covid-19 tại các Doanh nghiệp

Hệ thống Đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trực tuyến của ATALINK tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động hỗ trợ tỉnh An Giang kiểm soát nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong, ngoài khu công nghiệp theo thời gian thực.

Ông Nguyễn Quang Huy (bên phải) bàn giao hệ thống đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trực tuyến cho
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư

Sau khi tiếp nhận hệ thống từ ATALINK, các Doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh An Giang thực hiện tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trực tuyến tại trang web: https://angiang.atalink.com/. Với hệ thống này, ATALINK sẽ hỗ trợ UBND tỉnh An Giang kiểm soát được thực trạng tình hình phòng, chống dịch bệnh, nguy cơ lây nhiễm trong, ngoài Khu công nghiệp theo thời gian thực trên môi trường trực tuyến. Các tiêu chí đánh giá của hệ thống được xây dựng theo đúng Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG, của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”.

Hệ thống đánh giá nguy cơ lây nhiễm trực tuyến dành cho Doanh nghiệp của ATALINK giúp khắc phục được những hạn chế trong việc triển khai thủ công dữ liệu, dẫn đến việc không thể làm số liệu tổng hợp nhanh (khoảng 1 tuần), khó ra quyết định, khó kiểm soát dịch bệnh kịp thời. Ngoài ra, hệ thống giúp khắc phục việc không kiểm soát kịp thời nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, dẫn đến phải giãn cách xã hội do thực hiện báo cáo phòng ngừa quá lâu (21 ngày) vừa chờ báo cáo, vừa làm số liệu. Đồng thời, rút ngắn được 95% thời gian và chất lượng báo cáo từ các Doanh nghiệp. Dự kiến trong 1 ngày, UBND tỉnh có thể có toàn bộ số liệu đã được tổng hợp thống kê tự động.

Một số bài báo đã đưa tin:

atlink-logo
Truy cập ATALINK trên PC hoặc laptop để trải nghiệm đầy đủ tính năng