Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng

Sau hơn một năm tích cực xây dựng, triển khai và áp dụng, ngày 11/10/2019 ATALINK chính thức nhận Chứng chỉ ISO 9001:2015 cho Hệ thống quản lý chất lượng (Quality management system – QMS) từ TUV Rheinland Việt Nam.

Thông qua chứng nhận này, công ty ATALINK thể hiện cam kết mạnh mẽ với đối tác kinh doanh và khách hàng rằng: ATALINK không ngừng củng cố và hoàn thiện hệ thống tổ chức, chuẩn hóa quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ, bảo đảm tuân thủ các chuẩn mực theo quy định của pháp luật và sự cam kết về tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng.

Thông tin về tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015

Hệ thống quản lý chất lượng (Quality management system – QMS) là hệ thống hóa các quy trình. QMS giúp điều phối và định hướng hoạt động của doanh nghiệp, quản lý được các quá trình.

ISO 9001: 2015 là tiêu chuẩn quốc tế xác định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng của Doanh nghiệp.

ISO 9001 do Tổ chức tiêu chuẩn hóa thế giới ban hành. ISO là một tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hóa. ISO là viết tắt của từ Internationnal Organization for Standardization. ISO chịu trách nhiệm ban hành các tiêu chuẩn Quốc tế (ISO).

Thông tin về tổ chức đánh giá TUV Rheinland VN

TÜV Rheinland là tổ chức quốc tế chứng nhận độc lập kiểm soát về kỷ thuật, an toàn với hơn 18.000 nhân viên, trụ sở chính tại CHLB Đức và 500 văn phòng tại 66 quốc gia được thành lập vào năm 1872.