Cách thức hoạt động

Hệ thống hỗ trợ cơ chế phân quyền theo mô hình tổ chức của DN

Nhằm bảo mật thông tin, kiểm soát hiệu quả công việc của các phòng ban, nhân viên trong công ty

Các vai trò trong DN được phân quyền như sau:

  • Quản trị viên cấp cao
  • Quản trị viên
  • Trưởng bộ phận bán hàng
  • Nhân viên bán hàng
  • Quản trị viên bán hàng
  • Đội ngũ nhân viên kho và điều phối giao hàng

Doanh nghiệp quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh

Khởi tạo các nhóm bán hàng theo nhiều cấp bậc

Phân bổ KH, NPP cho từng nhóm cũng như cá nhân trong nhóm phụ trách quản lý

Quản trị viên cấp cao và quản trị viên có quyền xem và kiểm soát toàn bộ hoạt động kinh doanh

Trưởng nhóm có quyền quản lý thông tin của nhóm bán hàng, KH, NPP dưới cây quản lý của mình

Mỗi nhân viên kinh doanh được phép truy cập, xem, thao tác dữ liệu tương ứng với quyền của mình trên hệ thống

Lợi ích

Hệ thống phân quyền cho phép DN quản lý hiệu quả đội ngũ bán hàng theo nhiều nhóm ở nhiều cấp. Nhân viên được phép truy cập, xem, thao tác với dữ liệu tương ứng với quyền của mình trên hệ thống, đảm bảo sự minh bạch trong hoạt động quản lý và kinh doanh của DN

Ban giám đốc dễ dàng kiểm soát hiệu suất công việc của đội ngũ kinh doanh và giám sát toàn bộ quy trình xử lý đơn hàng. Qua đó, kịp thời phát hiện những khó khăn, rủi ro tiềm ẩn để phân tích, đưa ra giải pháp thích hợp nhằm nâng cao doanh thu, lợi nhuận cho DN một cách hiệu quả nhất