Cách thức hoạt động

DN tạo mới yêu cầu báo giá

 • Tạo mới yêu cầu báo giá dựa trên dữ liệu có sẵn được chuẩn hóa bởi ATALINK
 • ATALINK tìm, phân loại và đề xuất NCC tiềm năng dựa trên nhu cầu mua hàng của DN
 • DN gửi yêu cầu báo giá trực tiếp đến NCC phù hợp hoặc đăng lên Marketplace để tiếp cận với nhiều NCC
 • Hệ thống thông báo đa kênh giúp NCC nhanh chóng nhận được yêu cầu báo giá

Nhận báo giá từ NCC

 • Hệ thống thông báo đa kênh giúp DN nhanh chóng nhận báo giá từ NCC
 • Ứng dụng “niêm phong” báo giá để đảm bảo bí mật cho đến ngày xét duyệt
 • Người dùng đủ thẩm quyền tiến hành mở và xét duyệt báo giá

Thương lượng để lựa chọn NCC (*)

 • DN thương lượng với NCC trực tuyến, nhanh chóng và tức thời

Quyết định lựa chọn NCC (*)

 • DN quyết định lựa chọn NCC theo tiêu chí mà DN tự định nghĩa
 • Thông tin được đảm bảo bí mật trong quá trình lựa chọn NCC

Quản lý kết quả báo giá

 • NCC nhận được thông báo trúng thầu/ không trúng thầu
 • Ứng dụng lưu lại các báo giá cũng như thông tin thương lượng giữa DN và NCC; giúp thống kê và phân tích để nâng cao hiệu quả mua hàng

Lợi ích

Hiệu quả, tiện lợi trong việc tạo báo giá, thương lượng và lựa chọn NCC

Mở rộng cơ hội tìm kiếm NCC uy tín trên hệ thống bên cạnh những NCC hiện hành

Hệ thống thông báo đa kênh tức thời giúp DN và NCC trao đổi thông tin trực tuyến

Báo giá được “niêm phong” đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong quá trình xét duyệt báo giá và lựa chọn NCC

Ứng dụng lưu trữ toàn bộ các báo giá và thông tin thương lượng giữa DN với NCC, giúp thống kê và phân tích để nâng cao hiệu quả mua hàng

Dễ dàng chuyển đổi báo giá thành đơn hàng mua

atlink-logo
Truy cập ATALINK trên PC hoặc laptop để trải nghiệm đầy đủ tính năng