Viện Sức Khỏe Nghề Nghiệp Và Môi Trường (NIOEH) & ATALINK ký thỏa thuận hợp tác triển khai xây dựng hệ thống Đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trực tuyến

Ngày 18/6/2021, Viện Sức Khỏe Nghề Nghiệp và Môi Trường (NIOEH) cùng với ATALINK ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác về việc phối hợp triển khai phần mềm Đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trực tuyến để hỗ trợ cho các hoạt động phòng chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe người lao động.

Công ty cổ phần công nghệ ATALINK sẽ chịu trách nhiệm xây dựng, vận hành và chuyển giao phần mềm hỗ trợ các giải pháp phòng chống COVID-19 cho Doanh nghiệp gồm đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong Doanh nghiệp, quản lý sức khỏe người lao động, xét nghiệm, tiêm vắc xin cho người lao động. Hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp các hạ tầng không gian mạng liên quan trong quá trình vận hành, duy trì phần mềm cung cấp giải pháp phòng chống dịch COVID-19 để bảo vệ sức khỏe người lao động. Cử cán bộ tham gia phối hợp các nội dung cụ thể.

NIOEH & ATALINK KÝ GHI NHỚ THOẢ THUẬN HỢP TÁC ĐỂ BẢO VỆ NÂNG CAO SỨC KHOẺ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Về phía bên Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường sẽ cung cấp các thông tin, chỉ số liên quan đến các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 để bảo vệ sức khỏe người lao động do Viện đề xuất. Chịu trách nhiệm tư vấn và triển khai kỹ thuật các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 để bảo vệ sức khỏe người lao động. Cử cán bộ cùng tham gia phối hợp các nội dung cụ thể.

Hệ thống phần mềm Đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại các Doanh nghiệp theo đúng các tiêu chí của Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG, ngày 27-5-2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”. Đồng thời, giúp góp phần rút ngắn 95% thời gian triển khai và tổng hợp báo cáo từ Doanh nghiệp. Qua đó, nhanh chóng xác định và khoanh vùng các Doanh nghiệp có nguy cơ lây nhiễm cao. Toàn bộ dữ liệu cập nhập trên phần mềm sẽ được bảo mật theo tiêu chuẩn ISO/ IEC 27001:2013.

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Bộ Y tế có chức năng tổ chức, chỉ đạo triển khai các hoạt động chuyên môn thuộc các lĩnh vực Sức khỏe nghề nghiệp (vệ sinh và an toàn lao động, tâm lý- sinh lý lao động, economy, bệnh nghề nghiệp), vệ sinh và sức khỏe môi trường, vệ sinh và sức khỏe trường học, phòng chống tai nạn, thương tích; nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực và chỉ đạo tuyến về chuyên môn lĩnh vực chuyên ngành; cung cấp các dịch vụ khoa học kỹ thuật đáp ứng nhu cầu xã hội theo quy định của pháp luật. Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm tại trang web của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường: http://nioeh.org.vn/.