Ninh Bình ứng dụng hệ thống Đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trực tuyến của ATALINK

Ngày 2/6/2021, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã triển khai về việc tăng cường sử dụng hệ thống trực tuyến Đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại các cơ sở SXKD, nhằm hỗ trợ các Doanh nghiệp chủ động trong việc phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc, đảm bảo an toàn sức khoẻ và ổn định trong việc sản xuất, kinh doanh.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 hết sức phức tạp, các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình thực hiện tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc trên hệ thống trực tuyến của ATALINK https://ninhbinh.atalink.com/. Sau đó các Doanh nghiệp báo cáo, thông tin kịp thời, thường xuyên tới Cơ quan quản lý Nhà nước. Nhằm đưa ra các biện pháp ngăn chặn kịp thời tình hình lây nhiễm dịch bệnh trong các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Cụm công nghiệp,…

CNLĐ thực hiện việc vệ sinh, sát khuẩn phòng dịch COVID-19 trước khi vào nhà xưởng làm việc. Ảnh: NT
Nguồn: Báo Lao Động

Hệ thống Đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trực tuyến do Công ty Cổ phần Công nghệ ATALINK nghiên cứu, xây dựng theo hướng dẫn của Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc ban hành Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động; trường hợp không nghiêm túc thực hiện có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; tăng cường phối hợp hướng dẫn, phổ biến và kiểm tra việc triển khai Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19.

atlink-logo
Truy cập ATALINK trên PC hoặc laptop để trải nghiệm đầy đủ tính năng