Thái Bình tiếp nhận hệ thống đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trực tuyến của ATALINK

Ngày 10/5/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình và Công ty ATALINK đã thỏa thuận về việc hỗ trợ triển khai hệ thống phần mềm phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc cho người lao động theo hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Bên phía Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Bình sẽ là cơ quan đầu mối phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, Công ty cổ phần Công nghệ ATALINK và các tổ chức, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất phương pháp triển khai sử dụng “Hệ thống báo cáo và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động” trên website: thaibinh.atalink.com tới các Cơ quan, Đơn vị, Tổ chức, Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Về phía Công ty ATALINK sẽ là đầu tư nguồn lực tốt nhất, tư vấn công nghệ, giải pháp phù hợp nhất để hỗ trợ cho tỉnh Thái Bình triển khai hệ thống phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc cho người lao động theo hình thức trực tuyến cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thực hiện các giải pháp để bảo đảm an toàn bảo mật thông tin, dữ liệu của các Cơ quan, Đơn vị, Tổ chức, Doanh nghiệp trên hệ thống phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19.

Tổng số Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức được Công ty cổ phần Công nghệ ATALINK hỗ trợ tính đến 12/6/2024 sẽ không quá 7.000 đơn vị. Công tác hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, Doanh nghiệp sử dụng sẽ được tiến hành xuyên suốt trong thời gian dài hạn sau đó. Bên cạnh đó, các Cơ quan, Đơn vị, Tổ chức, Doanh nghiệp sẽ không phải đóng bất kỳ loại phí nào trong 03 năm theo nội dung của Thỏa thuận hợp tác này.

Một số bài đưa tin: