Triển khai giải pháp quản trị chuỗi cung ứng ATALINK tại Công ty Cổ Phần XNK Bán Hàng Việt (VietSales)

Ngày 7/8/2019, ATALINK đã chính thức khởi động dự án “Triển khai giải pháp quản trị chuỗi cung ứng ATALINK tại Công ty Cổ Phần XNK Bán Hàng Việt (Vietsales)”. Anh Nguyễn Quang Huy – Giám Đốc Điều Hành công ty ATALINK đã tham dự và phát biểu tại chương trình.

Anh Huy cho rằng việc triển khai ATALINK sẽ giúp Vietsales tháo gỡ các khó khăn đang gặp phải trong công tác quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh cũng như tạo dựng, duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Khách Hàng. Điều này, một mặt giúp Vietsales đáp ứng được nhu cầu “chuyển đổi số” của thị trường, mặt khác hỗ trợ nâng tầm giá trị cho Doanh Nghiệp thông qua việc gia tăng năng lực kết nối và tương tác với đội ngũ nhân viên, với đối tác, với thị trường.