ATALINK đồng hành cùng HBA triển khai sàn “Kết Nối Giao Thương”

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 với các biện pháp giãn cách xã hội nhằm kiểm soát dịch bệnh, nhiều Doanh nghiệp đã nhận thấy các lợi ích thiết thực với nhu cầu chuyển đổi số nói chung và kết nối giao thương trực tuyến nói riêng. Nhận thức được nhu cầu đó và được sự chấp thuận của Ban Quản Lý các Khu Chế Xuất & Công Nghiệp TP. HCM (HEPZA), Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HBA) triển khai sàn “Kết Nối Giao Thương” cùng với sự đồng hành của Công ty Công Nghệ ATALINK nhằm hỗ trợ kết nối và hình thành chuỗi cung ứng cho các Doanh nghiệp KCN, KCX, KCNC trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được triển khai qua các giai đoạn như sau:

  • Giai đoạn 1: Kết nối 1.800 DN trong 18 KCN, KCX, KCNC vào trang thương mại điện tử B2B của Hiệp Hội Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, tại đường dẫn: https://hba.atalink.com/  
  • Giai đoạn 2: Kết nối sản phẩm, dịch vụ của 3.000-5.000 Nhà cung cấp chất lượng và Khách hàng tiềm năng với các Doanh nghiệp trong 18 KCN, KCX, KCNC thông qua trang thương mại điện tử B2B của Hiệp Hội

Bên cạnh đó, giải pháp cung cấp cho Doanh nghiệp thành viên công cụ chuyển đổi trực tuyến trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây với nhiều tính năng thiết thực giúp quản trị chuỗi ứng của Doanh nghiệp (quản lý mua hàng / quản lý bán hàng / quản lý kho).