Thanh Hóa ứng dụng hệ thống Đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trực tuyến của ATALINK

Ngày 26/5/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND triển khai hệ thống Đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID -19 trực tuyến do ATALINK cung cấp nền tảng. Việc triển khai áp dụng tại tất cả Doanh nghiệp trên địa bàn của tỉnh.

Để tiếp tục tăng cường hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Thanh Hóa chủ động thực hiện các biện pháp mạnh nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh, thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển Kinh tế. UBND tỉnh đã giao cho Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ ATALINK, thiết lập hệ thống báo cáo và đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trực tuyến tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Các Doanh nghiệp thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm trực tuyến truy cập vào địa chỉ website https://thanhhoa.atalink.com/. Sử dụng hệ thống của ATALINK giúp khoanh vùng kịp thời các doanh nghiệp có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 để đưa ra giải pháp ngăn chặn dịch bệnh, đặc biệt đối với các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, và Khu chế xuất.

Theo đó, Doanh nghiệp cần khẩn trương hoàn thành về việc ứng dụng giải pháp báo cáo và đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trực tuyến thực hiện theo Công văn số 1043/UBND-KGVX ngày 21/5/2021.

Thông qua việc sử dụng hệ thống báo cáo và đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 của ATALINK giúp cho công tác tổng hợp, theo dõi, chỉ đạo UBND tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 được thực thi nhanh chóng và kịp thời. Bên cạnh đó, góp phần rút ngắn 95% thời gian triển khai và quản lý các bản đánh giá từ Doanh nghiệp, Cơ sở sản xuất, Kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, và thời gian tổng hợp báo cáo lên cho các Bộ, Ban, Ngành.

Sau hoạt động ký kết cùng ATALINK , Ban quản lý các Khu công nghiệp và UBND các thành phố, thị xã, huyện, cùng Sở Y tế cử cán bộ đầu mối phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận thông tin để triển khai nền tảng trực tuyến Đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Một số bài đưa tin:

atlink-logo
Truy cập ATALINK trên PC hoặc laptop để trải nghiệm đầy đủ tính năng