Đồng Nai: Đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trực tuyến trên nền tảng của ATALINK

Sáng ngày 17/5/2021, Sở Y tế và các Sở, ban, ngành cùng với Công ty cổ phần công nghệ ATALINK đã có buổi triển khai ứng dụng hệ thống Đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại các doanh nghiệp.

Dự kiến trong 1 ngày, hệ thống trực tuyến Phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 có thể hỗ trợ cho UBND tỉnh có được toàn bộ số liệu đã được tổng hợp thống kê tự động một cách nhanh chóng để xác định và khoanh vùng các doanh nghiệp có nguy cơ lây nhiễm cao. Hệ thống của ATALINK sẽ hỗ trợ tỉnh Đồng Nai kiểm soát được toàn bộ thực trạng tình hình phòng, chống dịch bệnh và nguy cơ lây nhiễm của các Doanh nghiệp trong cũng như ngoài Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp, Khu chế xuất theo đúng các tiêu chí của Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG, ngày 27-5-2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

TS.BS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, Ban quản lý, và các Doanh nghiệp thực hiện báo cáo và đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trực tuyến tại website: https://dongnai.atalink.com. Hệ thống giúp khắc phục được hạn chế của việc triển khai báo cáo thủ công thông thường, tối ưu quy trình, tiết kiệm thời gian. Toàn bộ dữ liệu cập nhập trên phần mềm sẽ được bảo mật theo tiêu chuẩn ISO/ IEC 27001:2013.

Việc ứng dụng giải pháp đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trực tuyến là cần thiết. Các Sở, ban, ngành cũng đã thống nhất sử dụng phần mềm phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại các Doanh nghiệp của Công ty cổ phần công nghệ  ATALINK. Tỉnh  Đồng Nai sẽ phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan để hướng dẫn thực hiện cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo việc triển khai phần mềm trong việc báo cáo, đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 ,góp phần thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch hiệu quả.

Một số bài đưa tin:

  1. Ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại doanh nghiệp
  2. http://syt.dongnai.gov.vn/Pages/newsdetail.aspx?NewsId=4002&CatId=54
  3. http://diza.dongnai.gov.vn/Pages/newsdetail.aspx?NewsId=3372&CatId=85
  4. https://dangcongsan.vn/xa-hoi/tao-la-chan-cho-san-xuat-tai-cac-khu-cong-nghiep-truoc-bao-dich-583550.html

atlink-logo
Truy cập ATALINK trên PC hoặc laptop để trải nghiệm đầy đủ tính năng