THEO DÕI HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG

Hiện nay, các DN đang sử dụng các cách khác nhau để theo dõi hoạt động bán hàng: sử dụng trên giấy tờ, trên Excel, phần mềm nội bộ, v.v. Nhưng những công cụ này chỉ ghi lại được kết quả cuối cùng của một hoạt động bán hàng: những đơn hàng nào được thực hiện thành công và quá trình ghi nhận / lưu trữ này dễ gây ra sai sót.

Đó là lý do tại sao, với ATALINK, DN của Anh / Chị có thể theo dõi:

  • Toàn bộ quá trình nuôi dưỡng KH tiềm năng trở thành KH
  • Các hoạt động bán hàng từ việc nhận được Yêu cầu báo giá đến bước cuối cùng là chốt hợp đồng
  • Tình trạng mối quan hệ với KH: những KH trung thành và những KH đã chấm dứt hợp đồng
  • Hoạt động đáp ứng yêu cầu của KH từ đội ngũ nhân viên kinh doanh.