Thành viên BNI Việt Nam gia tăng kết nối hiệu quả kinh doanh cùng ATALINK

Kết thúc chương trình Hội ngộ đỉnh cao diễn ra tại Hà Nội, đội ngũ của ATALINK đã có cơ hội gặp gỡ và triển khai giải pháp tới nhiều Chi hội thành viên của BNI Việt Nam như CEO Chapter, Win-Win Chapter, Bamboo Chapter, v.v.

Những sự quan tâm đón nhận, đóng góp ý kiến của các anh chị doanh nhân là rất quý báu cho sự phát triển của ATALINK, chúng tôi luôn trân trọng. Tiếp nối thành công trên, nhằm đẩy mạnh việc hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác giữa BNI Việt Nam và công ty ATALINK trong triển khai giải pháp tại các Chi hội thành viên, Văn phòng BNI Việt Nam đã gửi thông báo kêu gọi đến các lãnh đạo Chi hội và thành viên.

ATALINK rất vinh dự và cảm kích trước sự hỗ trợ nhiệt tình của BNI Việt Nam. Chúng tôi lấy đây làm động lực để phát triển giải pháp ngày một ưu việt, đem lại nhiều giá trị hơn nữa cho các doanh nghiệp thành viên BNI Việt Nam nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp nước nhà nói chung.

Bên dưới là toàn văn thư ngỏ của BNI Việt Nam gửi đến các anh chị Giám đốc vùng, Giám đốc, Đại sứ và thành viên: