Hà Nam hợp tác cùng ATALINK triển khai hệ thống Đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trực tuyến

Ngày 13/05/2021, ATALINK và tỉnh Hà Nam đã hợp tác triển khai sử dụng hệ thống Đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trực tuyến.

Với tình hình diễn biến dịch COVID-19 ngày càng phức tạp, tỉnh Hà Nam tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tại các Khu công nghiệp, nhà máy, công xưởng, xí nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh. Việc đẩy mạnh sự phối hợp giữa UBND tỉnh Hà Nam với các Sở, Ngành, Cơ quan đoàn thể và UBND các thành phố, thị xã, huyện thực hiện chỉ đạo theo Văn bản số 1276/UBND-KGVX.

Ông Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo các Sở ngành tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh: Báo Hà Nam)

ATALINK đã xây dựng website http://hanam.atalink.com đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trực tuyến dành cho doanh nghiệp hỗ trợ đắc lực đối với Doanh nghiệp và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TW và địa phương. Thực hiện đánh giá trực tuyến sẽ góp phần rút ngắn 95% thời gian triển khai và tổng hợp báo cáo từ doanh nghiệp và chính quyền cập nhật báo cáo trực tuyến hằng ngày. Qua đó, nhanh chóng xác định và khoanh vùng các doanh nghiệp có nguy cơ lây nhiễm cao. Toàn bộ dữ liệu trên hệ thống được bảo mật theo tiêu chuẩn ISO/ IEC 27001:2013.

Một số bài đưa tin: