Sở Công thương TP.HCM sử dụng hệ thống Đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến của ATALINK

Sở Công Thương TP.HCM đã phối hợp với ATALINK nghiên cứu xây dựng giải pháp đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, theo hướng dẫn của Quyết định số 1370/QĐ-BCĐ ngày 23/4/2020 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Thành phố về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ đầu mối, chợ truyền thống (có nhà lồng), siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh.

Để thực hiện tự đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến tại nơi làm việc và báo cáo, thông tin kịp thời cho Cơ quan quản lý Nhà nước, các Doanh nghiệp hội viên, cơ sở sản xuất và kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Sở Công Thương TP.HCM truy cập vào địa chỉ website: https://congthuongtphcm.atalink.com/sign-up. Việc thực hiện đánh giá phải được tiến hành thường xuyên, bắt đầu từ ngày 26/5/2021 và cập nhật lại 01 tuần/lần hoặc khi có người lao động là ca nhiễm bệnh F0, người tiếp xúc với F1, F2 hoặc có sự cố và các trường hợp khác.

Sở Công Thương mong muốn có được sự phối hợp kịp thời của các Đơn vị để triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố. Nếu trường hợp có yêu cầu hỗ trợ trong quá trình đăng ký, xác nhận tài khoản, đăng nhập và khai báo trực tuyến, Quý Đơn vị có thể liên hệ Bộ phận kỹ thuật – Công ty Cổ phần Công nghệ ATALINK, điện thoại: 086 5577240 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Một số bài báo đã đưa tin: