Cách thức hoạt động

Doanh nghiệp nhận yêu cầu báo giá

  • Nhận yêu cầu báo giá trực tiếp từ KH hiện hành, KH mục tiêu
  • Truy cập hàng trăm yêu cầu báo giá đúng ngành hàng trên Marketplace

Doanh nghiệp gửi báo giá và phản hồi thương lượng với KH

  • Gửi báo giá cho KH
  • Ứng dụng “niêm phong” báo giá để đảm bảo bí mật cho đến ngày xét duyệt
  • Phản hồi thương lượng từ KH một cách nhanh chóng, kịp thời

Doanh nghiệp quản lý yêu cầu báo giá

  • DN nhận thông báo trúng thầu / không trúng thầu
  • DN ra quyết định bán hàng (*)
  • Ứng dụng lưu lại các yêu cầu báo giá cũng như thông tin thương lượng giữa DN

(*) Nghiệp vụ nội bộ của Doanh nghiệp

Lợi ích

Cơ hội truy cập hàng trăm yêu cầu báo giá công khai trên Marketplace, mở rộng cơ hội kinh doanh với nhiều KH mới

Nắm bắt cơ hội kinh doanh, rút ngắn thời gian đáp ứng yêu cầu từ KH của đội ngũ bán hàng nhờ sự quản lý có hệ thống các yêu cầu báo giá

Hệ thống thông báo đa kênh tức thời giúp DN và KH trao đổi thông tin nhanh chóng

Ứng dụng lưu trữ toàn bộ yêu cầu báo giá và thông tin thương lượng giữa DN với KH, giúp thống kê và phân tích để nâng cao hiệu quả bán hàng