QUẢN LÝ NHÀ PHÂN PHỐI, ĐIỂM BÁN LẺ, ĐẠI LÝ

Quản trị xuyên suốt hệ thống nhà phân phối, điểm bán lẻ, đại lý của Doanh nghiệp trên ATALINK. Quản lý thông tin, lịch sử giao dịch, các tương tác qua lại với Nhà phân phối ở nhiều cấp từ bất cứ nơi đâu nhờ vào ứng dụng ATALINK.

Với những tính năng vượt trội, Quý Doanh nghiệp có thể:

  • Quản lý xuyên suốt nhiều nhà phân phối ở nhiều cấp và cập nhật tức thời, nhanh chóng khi có sự thay đổi thông tin
  • Kiểm soát được tình hình hoạt động, dòng chảy của sản phẩm từ công ty cho đến Nhà phân phối, đại lý bán lẻ, cửa hàng, v.v
  • Truy xuất báo cáo phân tích thường xuyên: doanh thu theo địa điểm, ngành hàng, nhà phân phối, sản phẩm. Từ đó, đưa ra các chiến lược, kế hoạch kinh doanh phù hợp cho Doanh nghiệp
  • Theo dõi sự biến động giá cả, chương trình khuyến mãi của sản phẩm trên thị trường