Nâng cao hiệu suất của nhân viên kinh doanh

Đối với các Doanh nghiệp, bộ phận bán hàng đóng vai trò vô cùng quan trọng, quyết định đến doanh thu, lợi nhuận và thị trường của cả thương hiệu. Vậy làm thế nào để tăng hiệu suất của nhân viên kinh doanh khi mỗi người có rất nhiều đầu công việc cần phải xử lý?

.

Nghiệp vụ của nhân viên kinh doanh

atalink.com

Là giải pháp quản trị chuỗi cung ứng đầu tiên tại Việt Nam,
ATALINK cung cấp 1 ứng dụng quản lý hoạt động bán hàng giúp Doanh nghiệp

atalink.com

  • Quản lý hoạt động, chỉ tiêu, các đội, nhóm bán hàng theo nhiều cấp, tuyến Khách hàng, Nhà phân phối, điểm cửa hàng, tránh hiện tượng chồng chéo
  • Quản lý doanh số, đánh giá hiệu suất làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh theo các Khách hàng đã được chỉ định
  • Theo dõi hiệu quả đi thị trường, chăm sóc Nhà phân phối, đại lý
  • Tăng năng suất của đội ngũ bán hàng cũng như giảm nhân sự xử lý công việc nhờ có phiên bản ứng dụng trên trên điện thoại

atalink.com