Hải Dương cùng ATALINK triển khai Hệ thống đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trực tuyến

Ngày 25/5/2021, UBND tỉnh đã yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 gắn với hoạt động của Doanh nghiệp theo công văn số 1875/UBND-VP đã ban hành. Trước tình hình căng thẳng của đại dịch COVID-19, Sở Công Thương triển khai, hướng dấn sử dụng hệ thống khai báo trực tuyến Đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trực tuyến trên nền tảng ATALINK tới các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ cho việc báo cáo thông tin kịp thời cho Cơ quan quản lý Nhà nước.

Các nhà hàng, quán ăn ở Hải Dương sẽ phải đóng cửa
Nguồn: Báo VietNamNet

Hệ thống phần Đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại các doanh nghiệp của ATALINK hỗ trợ các địa phương kiểm soát được toàn bộ thực trạng tình hình phòng, chống dịch bệnh, nguy cơ lây nhiễm trong – ngoài khu công nghiệp theo thời gian thực trên môi trường trực tuyến. Theo đúng các tiêu chí của Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG, ngày 27-5-2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động. Thông qua bộ chỉ số để xác định các mức độ nguy cơ lây nhiễm tại các Doanh nghiệp, việc sử dụng hệ thống giúp nhanh chóng đưa ra các biện pháp khắc phục, phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh, đảm bảo an toàn trong sản xuất và kinh doanh.

Sở Thông tin và Truyền thông đã đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND các địa phương đưa hệ thống đánh giá trực tuyến áp dụng đối với các Doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp. Đồng thời đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị, truy cập website: https://haiduong.atalink.com/ để thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Một số bài báo đã đưa tin:

atlink-logo
Truy cập ATALINK trên PC hoặc laptop để trải nghiệm đầy đủ tính năng