Hội thảo Nhân rộng mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn

Ngày 20/04/2018 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ đã tổ chức Hội thảo Nhân rộng mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn và định hướng áp dụng truy xuất nguồn gốc điện tử các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ.

Tính đến thời điểm này, thành phố đã xây dựng thành công 12 chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn và xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho 50 sản phẩm. Ngành nông nghiệp thành phố hỗ trợ xây dựng, quảng bá hình ảnh, thương hiệu, liên kết sản xuất-tiêu thụ cho các sản phẩm được xác nhận sản phẩm an toàn. Qua đó, 100% sản phẩm trong chuỗi đều ký kết được các hợp đồng phân phối với các đại lý, cửa hàng và hệ thống siêu thị trên toàn quốc. Trong số đó, nhiều doanh nghiệp dần hoàn thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm để hướng đến xuất khẩu. Từ những kết quả đạt được, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2020, Cần Thơ có 35 chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn với 130 sản phẩm được xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Đồng thời, ứng dụng truy xuất điện tử về thông tin quy trình sản xuất và nguồn gốc sản phẩm trong tất cả các công đoạn từ sản xuất ban đầu cho đến tay người tiêu dùng. Công nghệ này sử dụng công nghệ thông tin và các thiết bị điện tử để giúp cho việc cập nhật thông tin, quản lý dữ liệu và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông thủy sản diễn ra thuận lợi hơn.

Hội thảo Nhân rộng mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn

Ông Nguyễn Minh Hải, Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản TP Cần Thơ, cho biết: “Sản xuất nông nghiệp theo phương thức liên kết chuỗi giá trị kết hợp với ứng dụng truy xuất nguồn gốc điện tử sẽ là một trong những giải pháp thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp thành phố. Đây cũng là giải pháp tối ưu trong việc nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm nông lâm thủy sản, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong và ngoài nước”.

Nguồn: https://baocantho.com.vn