Awards

Huân chương lao động hạng nhất do nhà nước trao tặng năm 2018
Ngày 11-12 tháng 10 năm 2018, tại Khách sạn TQT, Hà Nội, hội thảo quốc tế về Quản trị Chuỗi cung ứng và Logistics lần thứ 4 “Reaching Excellence in the Supply Chains of the Future” được tổ chức thành công bởi Viện Tri thức Quốc tế TIIKM (Sri Lanka), Trung tâm nghiên cứu Logistics […]