Vĩnh Phúc triển khai sử dụng hệ thống đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trực tuyến

Ngày 5/5/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được văn bản số 0505/ĐTXD- ATALINK của Công ty Công nghệ ATALINK hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng hệ thống phòng chống, đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid19 theo thời gian thực.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì và phối hợp với Ban Quản Lý của Khu công nghiệp , Sở Kế hoạch và Đầu Tư và Hội doang nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc triển khai thực hiện sử dụng hệ thống đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trực tuyến tại các doanh nghiệp trên nền tảng ATALINK cung cấp. Đồng thời, triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa phương và doanh nghiệp.

Hệ thống phần mềm Đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trực tuyến của ATALINK giúp cho các Doanh nghiệp và người dân lao động chủ động hơn trong việc góp phần hạn chế sự truyền nhiễm của dịch bệnh và rút ngắn 95% thời gian tổng hợp số liệu hơn so với khai báo y tế thủ công và đảm bảo an toàn trong  sản xuất kinh doanh. Việc triển khai sử dụng hệ thống đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 trực tuyến trong các cơ sở lao động sẽ dựa theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 về phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu  tại hội nghị trực tuyến. Ảnh: Chu Kiều.

Chiều ngày 1/6/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội nghị trực tuyến để triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid – 19 tại các địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thông báo về tình hình dịch bệnh của Covid-19 và các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 của Doanh nghiệp trong suốt thời gian qua, và triển khai công tác sử dụng hệ thống báo cáo và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trực tuyến qua trang web vinhphuc.atalink.com tại các Doanh nghiệp trong thời gian diễn ra của hội nghị.

Một số bài báo đã đưa tin:

atlink-logo
Truy cập ATALINK trên PC hoặc laptop để trải nghiệm đầy đủ tính năng