ATALINK ký kết hợp tác với CLB XTTM & Đầu tư Doanh Nhân Trẻ VN

Sáng thứ 6, ngày 10/07/2020 đã diễn ra buổi ký kết giữa CLB XTTM & Đầu tư Doanh Nhân Trẻ Việt Nam – Khu vực phía Nam (VINATIPC) và Công ty TNHH Công nghệ ATALINK.

Thỏa thuận hợp tác mang lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp hội viên trong CLB XTTM & Đầu tư Doanh Nhân trẻ Việt Nam – Khu vực phía Nam – trong công cuộc tìm kiếm nguồn cung sản phẩm chất lượng, mở rộng hợp tác kinh doanh với cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước, cũng như nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động sản xuất và kinh doanh.