ATALINK ký kết thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Doanh Nghiệp tỉnh Sơn La

Vào ngày 04/08/2020, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La và Công ty TNHH Công nghệ Atalink đã ký kết thỏa thuận hợp tác. Đây là căn cứ để ATALINK hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chuyển đổi số thông qua nền tảng điện toán đám mây, giúp các doanh nghiệp kết nối với nhau và kết nối với các doanh nghiệp trên toàn quốc.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lớp tập huấn hợp đồng, giải phóng phòng tránh rủi ro trong kinh doanh và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) cho 60 doanh nghiệp hội viên. Tới dự có đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Một số báo đài dưa tin: