ATALINK ký kết thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên

Vào ngày 26/06/2020, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên phối hợp với ATALINK tổ chức ký kết và chuyển giao, triển khai Giải pháp Quản trị chuỗi cung ứng cho các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoàn thành việc số hóa, chuyển đổi số, kết nối, xúc tiến thương mại trực tuyến tới cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam để hình thành chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp tỉnh, tại hội thảo, các đại biểu được Công ty TNHH Công nghệ Atalink cung cấp một số thông tin về: Quản lý mua hàng; quản lý bán hàng; kết nối, giao thương, xúc tiến thương mại trực tuyến với các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp; tìm kiếm kênh phân phối mới,…

Tại hội thảo, khối thi đua các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác trên địa bàn tỉnh tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2020; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Công ty TNHH Công nghệ Atalink ký kết thỏa thuận hợp tác và công bố ký kết hợp tác, triển khai giải pháp chuyển đổi số, kết nối các doanh nghiệp tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Khi triển khai nền tảng ATALINK, các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ kết nối hiệu quả cả trong nội bộ công ty cũng như với các đối tác bên ngoài ngay trên một nền tảng, tăng hiệu quả tương tác với khách hàng, nhà phân phối và nhà cung cấp.

Một số báo đài đưa tin: