ATALINK hợp tác với HEPZA cung cấp nền tảng Đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trực tuyến

Ngày 20/5/2021, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM (HEPZA) triển khai hệ thống Đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trực tuyến của ATALINK dành cho các Doanh nghiệp.

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố đã đề nghị và khuyến cáo các doanh nghiệp tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc trong tình hình mới:
1. Nghiêm túc triển khai thực hiện Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc, khu lưu trú công nhân cho người lao động tại Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19.
2. Tổ chức tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, từ đó có biện pháp duy trì, đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch và khắc phục các chỉ số thành phần có nguy cơ cao (nếu có).
3. Thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở người lao động nghiêm túc thực hiện yêu cầu “5K” trong phòng chống dịch (đeo khẩu trang, khử khuẩn, không tập trung đông người, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, khai báo y tế).

Để hỗ trợ cho công tác thực hiện tự đánh giá và gửi báo cáo nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 của Doanh nghiệp được thuận tiện, nhanh chóng, HEPZA triển khai Hệ thống đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trực tuyến dành cho Doanh nghiệp của Công ty cổ phần Công nghệ ATALINK . Việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 trực tuyến tại các Doanh nghiệp và ký túc xá cho người lao động sẽ được thực hiện tại trang web: https://hepza.atalink.com/.

Đảm bảo an toàn phòng dịch ở các công trình xây dựng KCX và CN TPHCM
Nguồn: TRANG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bắt đầu từ ngày 20/5/2021 thực hiện đánh giá trực tuyến, cập nhật nguy cơ lây nhiễm tại các Doanh nghiệp và ký túc xá dành cho người lao động được tiến hành thường xuyên ít nhất 2 tuần / lần. Các Doanh nghiệp phải thường xuyên thực hiện tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá dành cho người lao động định kỳ hàng tháng và gửi báo cáo về Ban Quản lý.

Một số bài báo đã đưa tin: