ATALINK hỗ trợ Hà Tĩnh triển khai hệ thống đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trực tuyến

Ngày 21/6/2021, Sở Truyền thông Hà Tĩnh triển khai hệ thống phần mềm Đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 của Công ty cổ phần Công nghệ ATALINK tại nơi làm việc cho người lao động trên địa bàn tỉnh theo hình thức trực tuyến.

Để bổ sung thêm các biện pháp hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động của Doanh nghiệp và các Khu công nghiệp, Sở Truyền Thông triển khai sử dụng hệ thống Đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trực tuyến trên nền tảng do ATALINK cung cấp. Hệ thống cho phép quản lý lịch sử tiếp xúc, di chuyển của người dân lao động tại Doanh nghiệp. Thông qua khai báo y tế cá nhân, hệ thống phần mềm cho phép Doanh nghiệp và Cơ quan quản lý trích xuất báo cáo thường xuyên theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG của BCĐ QG về phòng chống COVID-19.

Hệ thống vận hành trên nền tảng công nghệ hiện đại, cho phép truy cập đánh giá trên hệ thống ứng dụng trên website: https://hatinh.atalink.com/ trên máy tính, Ipad, điện thoại thông minh có kết nối Internet. Giúp thống kê, trích xuất các loại báo cáo theo yêu cầu trong công tác phòng chống dịch đối với Doanh nghiệp và Cơ sở SXKD trong các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Cụm công nghiệp dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Một số bài báo đã đưa tin:

Bài viết có sử dụng hình ảnh về:
Đoàn công tác của Bộ Y tế làm việc với tỉnh Hà Tĩnh về công tác phòng chống dịch COVID – 19
Nguồn: https://netnews.vn/Doan-cong-tac-cua-Bo-Y-te-lam-viec-voi-tinh-Ha-Tinh-ve-cong-tac-phong-chong-dich-COVID-19-suc-khoe-285-0-2687008.html