ATALINK gặp gỡ Ban Thường Trực của Hiệp Hội Doanh Nghiệp TP.HCM (HUBA)

Chiều ngày 01/07 đại diện công ty ATALINK đã làm việc cùng Ban Thường Trực của Hiệp Hội Doanh Nghiệp TP.HCM (HUBA) về việc triển khai ứng dụng cho toàn bộ các Hội Doanh Nghiệp thành viên của HUBA và hơn 10.000 doanh nghiệp hội viên.

Chúng tôi rất phấn khích được làm nền tảng để các doanh nghiệp Việt Nam kết nối, tăng cường tương tác và giao thương. Hãy cùng nhau gia tăng giá trị doanh nghiệp, hướng đến tích hợp sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu!