ATALINK đồng hành cùng QTSC triển khai đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trực tuyến

Công ty TNHH MTV phát triển CVPM Quang Trung (QTSC) đã chủ trì, phối hợp cùng ATALINK triển khai giải pháp đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trực tuyến, nhằm hỗ trợ các Doanh nghiệp, nhà đầu tư, trường học đang hoạt động trong khuôn viên QTSC thực hiện tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc, và báo cáo thông tin kịp thời cho Cơ quan quản lý Nhà nước.

Hệ thống Đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trực tuyến tại các Doanh nghiệp của ATALINK hỗ trợ QTSC kiểm soát được toàn bộ thực trạng tình hình phòng, chống dịch bệnh, nguy cơ lây nhiễm trong – ngoài khu Công viên phần mềm theo thời gian thực.

Bắt đầu từ ngày 31/5/2021, việc sử dụng hệ thống Đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 được tiến hành thường xuyên và cập nhật định kỳ 1 tuần/lần hoặc khi có người lao động thuộc diện là ca nhiễm bệnh (F0), người tiếp xúc (F1,F2) hoặc các trường hợp khác theo yêu cầu.

QTSC đã đề nghị các đơn vị truy cập vào địa chỉ website: https://qtsc.atalink.com/  để khai báo trực tuyến nội dung đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại cơ sở. Trong quá trình đăng ký, nếu cần được hỗ trợ để xác nhận tài khoản, đăng nhập và khai báo trực tuyến, liên hệ Tổng đài hỗ trợ – Công ty Cổ phần Công nghệ ATALINK, số điện thoại: 1800 555 540.

Một số bài báo đã đưa tin: