Doanh nghiệp
Nhập tên doanh nghiệp, mã số thuế...
Tiếng Việt
Thiết bị thở Sigma 2 - Type 2
GIÁ THƯƠNG LƯỢNG
Tình trạng: Đang mở
Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời hạn: Còn 308 ngày
Nhà cung cấp
Mô tả chi tiết

Sigma 2 Type 2's được thử thách độ bền, độ tin cậy và sự hấp dẫn được xác nhận trên cơ sở của hầu hết người sử dụng, những người đòi hỏi sự kết hợp của sự vận hành tối đa và cách sử dụng đơn giản.

NHÀ CUNG CẤP
(Thiết Bị Bảo Vệ Đường Hô Hấp)